+48 605 197 096
+48 605 197 096

Leasing, wynajem czy pożyczka?

Samochód dawniej i dziś W zamierzchłych czasach, aby jeździć autem należało je po prostu kupić za gotówkę. Dzieci mogły wówczas rozgrywać mecze piłki nożnej i grać w klasy na lokalnych drogach lub w bocznych ulicach. Innymi słowy, czasy te charakteryzowało niewielkie natężenie ruchu ulicznego wynikające ze słabej dostępności samochodów. Wszystko zmieniło się radykalnie wtedy, gdy … Read more

Szkody komunikacyjne w leasingu

Zgłaszanie i rozliczanie szkód komunikacyjnych zasadniczo przebiega tak samo jak w przypadku gdy posiadamy własny pojazd.
Zgłaszamy szkodę do towarzystwa ubezpieczeniowego, a jedyna różnica polega na tym, że musimy ją również zgłosić do firmy leasingowej która jest właścicielem użytkowanego przez nas samochodu.

Ubezpieczenie GAP

GAP (od angielskiego Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie starty finansowej, która pojawia się w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. Mówiąc bardziej obrazowo zadaniem tego ubezpieczenia jest pokrycie straty związanej z utratą wartości pojazdu w czasie. I jest to jedno z tych ubezpieczeń, które szczególnie warto zawrzeć w przypadku finansowania samochodu leasingiem.

Ubezpieczenia w umowach leasingu

Każda umowa leasingu wymaga zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia – w przypadku maszyn i urządzeń będą to ubezpieczenia majątkowe, w przypadku pojazdów będzie to obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej oraz autocasco mające na celu ubezpieczenie od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przedmiotu.

Ubezpieczenia w leasingu

Zawierając umowę leasingu na dowolny środek trwały musimy zawsze wziąć pod uwagę ubezpieczenie leasingowanego przedmiotu.
W przypadku pojazdów warunki umowy zobowiązuję nas do zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC (wymóg ustawowy) oraz ubezpieczenia Auto Casco, które ma chronić przedmiot od ryzyka zniszczenia, uszkodzenia i utraty. Ubezpieczenie musi być odpowiedniej jakości tj. musi posiadać określony przez leasingodawcę zakres ochrony oraz powinna być pozbawiona niektórych wykluczeń (np. zniesiony udział własny).