+48 605 197 096
+48 605 197 096

Ubezpieczenie GAP

19 kwi 2019

Piglon Post Ubezpieczenie Gap

Czym jest ubezpieczenie GAP?

Ubezpieczenie GAP (od angielskiego Guaranteed Asset Protection) to ubezpieczenie od straty finansowej, która pojawia się w przypadku szkody całkowitej lub kradzieży pojazdu. A bardziej obrazowo, zadaniem tego ubezpieczenia jest pokrycie straty związanej z utratą wartości pojazdu w czasie. Naszym zdaniem – i zdaniem wielu naszych klientów – jest to takie ubezpieczenie, które szczególnie warto zawrzeć w przypadku finansowania samochodu leasingiem. I rzecz jasna posiadamy je w ofercie!

Ubezpieczenie GAP jest w pewnym sensie rozszerzeniem auto casco, dającym bardzo wymierne korzyści. Chroni ubezpieczającego dodatkowo w sytuacji, gdy w wyniku utraty przedmiotu leasingu wypłacone odszkodowanie z polisy AC nie wystarcza na całkowite rozliczenie zobowiązań, które zaciągnęliśmy podpisując umowę leasingową. Dobre ubezpieczenie GAP umożliwia nawet odzyskanie 100% ceny pojazdu z dnia zakupu. (Sprawdź aktualne ceny pojazdów dostępnych w Piglon).

Rodzaje ubezpieczenia GAP

Firmy leasingowe oferują trzy rodzaje ubezpieczenia GAP:

  • Fakturowy – pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody (pokrywa ją polisa AC) a wartością samochodu z dnia zakupu. Sumując oba składniki powinniśmy otrzymać odszkodowanie równe wartości nowego pojazdu. W tym przypadku warto jednak zwrócić uwagę przy zawieraniu polisy GAP na gwarantowane górne wartości wypłaconych odszkodowań. Unikniemy w ten sposób sytuacji, gdy maksymalna wysokość odszkodowania nie pokryje straty finansowej,
  • Indeksowy – ubezpieczyciel określa procentową dopłatę do wypłaconego odszkodowania z tytułu polisy AC. Ubezpieczenie takie zawierane jest często w przypadku pojazdów używanych,
  • Finansowy – w tym przypadku ubezpieczyciel wypłaca tylko kwotę wynikającą z różnicy pomiędzy zobowiązaniem w stosunku do firmy finansującej a wypłaconym odszkodowaniem z plisy AC.

Ile to kosztuje?

Ubezpieczenie GAP jest z reguły przystępne cenowo i istnieje możliwość rozłożenia składki na raty. Warto zwrócić uwagę, na jakim poziomie cenowym nasza potencjalna firma leasingowa oferuje ten produkt ubezpieczeniowy. Przeciętna stawka to 0,05%-0,06% wartości pojazdu miesięcznie. Jeśli stawka znacznie przekroczy te wartości, to warto zastanowić się nad wyborem innej oferty finansowania.

Potrzebujesz więcej informacji?

Jeśli masz wątpliwości jaki rodzaj ubezpieczenia GAP będzie najlepszy, to chętnie pomożemy Ci go wybrać. Za stosunkowo niewielkie pieniądze możesz zagwarantować sobie „święty spokój” nawet w najtrudniejszych sytuacjach, jakie mogą wystąpić przy eksploatacji pojazdu.

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz